Ảnh đại diện

Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Bán Đảo Vũng Rô

Vị trí Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
Loại hình dự án Bất động sản nghỉ dưỡng
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Athena Group
Tổng diện tích 296,05 ha
Tiện tích Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp với đầy đủ tiện ích 5 sao có thể đáp ứng được nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế. Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hóa địa phương, có sự tham gia của cộng đồng, kết hợp với giáo dục bảo vệ môi trường
Vai trò tham gia Tư vấn phát triển dự án
Đối tác
Mô tả dự án

Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp với đầy đủ tiện ích 5 sao có thể đáp ứng được nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế. Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hóa địa phương, có sự tham gia của cộng đồng, kết hợp với giáo dục bảo vệ môi trường

Dự án quy định chặt chẽ, nguyên tắc tổ chức du lịch sinh thái là không gây ảnh hưởng tiêu cực đến bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan, môi trường, đời sống tự nhiên của các loài động, thực vật hoang dã cũng như bản sắc văn hóa của cộng đng dân cư ở địa phương

Hình ảnh dự án